search

Kategorie

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne Antykwariatu Skupksiazki.pl

1.1 Witryna znajdująca się pod adresem www.antykwariat.skupksiazki.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży oraz zakupów na odległość, w tym za pośrednictwem sieci internet.

1.2 Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto.

1.3 Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.antykwariat.skupksiazki.pl

1.3 Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

§ 2. Realizacja zamówienia

2.1 Każdy produkt sprzedawany przez portal skupksiazki.pl za pośrednictwem strony internetowej www.antykwariat.skupksiazki.pl lub portali aukcyjnych posiada dokładny opis jej stanu jako rzeczy używanej lub nowej. Produkty nie posiadają wad uniemożliwiających odczytanie treści. Antykwariat używa wszelkich pojęć zgodnie z ich powszechnie przyjętym znaczeniem językowym tak ,żeby podać dokładny opis stanu produktu .

2.2 W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem antykwariatu internetowego, klient otrzymuje drogą mailową automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez antykwariat zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Antykwariatu.

2.3 W przypadku wybranej płatności przelewem, warunkiem realizacji zamówienia jest ponadto wpłynięcie należnej kwoty na rachunek bankowy antykwariatu. W przypadku braku wpłaty należnej kwoty na rachunek bankowy Antykwariatu w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, antykwariat zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

2.4 Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub Konsumenta. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Antykwariatu w ciągu dwóch godzin od złożenia zamówienia, prosimy o kontakt e- mailowy lub telefoniczny.

2.5 Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów produktów w magazynie.

2.6 W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców antykwariatu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Antykwariat zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia bądź zostanie zgłoszone telefonicznie.

2.7 Zamówienie na książki zostanie zrealizowane w ciągu 48h od momentu dokonania płatności lub potwierdzenia zamówienia w przypadku przesyłki pobraniowej. Średni czas oczekiwania na przesyłkę:

 • Poczta Polska Pocztex Kurier 48 (czas dostawy 2 dni)
 • Poczta Polska Pocztex Kurier 48 Pobranie (czas dostawy 2 dni)
 • Poczta Polska Pocztex Odbiór w punkcie (czas dostawy 2 dni)
 • Poczta Polska List polecony ekonomiczny (czas dostawy 4-5 dni)
 • Paczkomaty InPost (czas dostawy 1-2 dni)
W przypadku trudności z realizacją, Klient lub Konsument zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

2.8. Antykwariat realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje ustalony indywidualnie. W tym celu prosimy przed dokonaniem wpłaty o kontakt e-mailowy skupksiazki.pl@gmail.com lub telefoniczny 517620040

2.9 Każdy Klient może otrzymać od Antykwariatu na dowód zakupu fakturę VAT-bez vat. W związku z tym należy podać następujące dane: pełną nazwę (nazwisko) i adres nabywcy, NIP. Dokonując zakupu w antykwariacie, Klient lub Konsument automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT-bez vat bez podpisu.

2.10 Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c

§ 3. Formy płatności

Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

 • - przelew (numer konta wysyłany jest drogą mailową po złożeniu zamówienia)
 • - płatność w systemie Dotpay. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Odbierając zamówiony towar w magazynie w Warszawie 03-612, ul Koniczynowa 16, wymagana jest przedpłata lub gotówka.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma  14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o  odstąpieniu od umowy.  Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie  później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania  oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego.  Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu  otrzymania przedmiotu.  Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność  za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w  sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania rzeczy. Zwrot środków następuje po odesłaniu przedmiotu łącznie z paragonem fiskalnym.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo na skupksiazki.pl@gmail.com lub pismem wysłanym pocztą z potwierdzeniem wysłania o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres:

 • Skupksiazki.pl
 • ul.Koniczynowa 16
 • 03-612 Warszawa
 • Telefon: 517620040
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (link do odstąpienia od umowy ) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 5. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo odstąpieniu od niniejszej umowy.

§ 6. Reklamacje

1. Portal skupksiazki.pl   jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres skupksiazki.pl@gmail.com . Antykwariat zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

3. Produkty sprzedawane przez Antykwariat mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.

4. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Internetowej Antykwariatu-Sklepu.

5. Każdy towar zakupiony w Antykwariacie objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

 • a) Posiada wady (Antykwariat jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).
 • b) Jest niezgodny z umową;
 • c) Został uszkodzony podczas dostawy.

6. Jeżeli produkt ma wadę Klient może:

 • a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Antykwariat niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Antykwariat albo Antykwariat nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Antykwariat usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Antykwariat. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
 • b) Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Antykwariat jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Antykwariat może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Antykwariat.
 • c) Klient (zarówno Konsument jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Antykwariatu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Antykwariat.
 • d) Antykwariat odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7. Reklamacje dotyczące braku towaru należy zgłaszać maksymalnie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta pod nr telefonu 517620040 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: skupksiazki.pl@gmail.com. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki należy zgłaszać jak najszybciej, maksymalnie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta pod nr telefonu 517620040 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: skupksiazki.pl@gmail.com. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.

9. Jeśli Antykwariat nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.

Antykwariat internetowy - kupuj i sprzedawaj książki

Sprawdź jak łatwo sprzedaje się używane książki online!

skupksiazki.pl